Therapie

Werkwijze

Lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie gaat verder dan praten alleen. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is helend om denken, voelen, zijn en handelen met elkaar in harmonie te brengen. Het ontwikkelen van je bewustzijn speelt hierbij een belangrijke rol.

Het niet durven of mogen voelen wat er zich in je afspeelt geeft stress. In de veilige omgeving van de therapie leer je ontspannen en aarden met alles wat er is in het hier en nu. Deze therapie is uitermate geschikt om met de uitdagingen die je in je leven tegenkomt om te leren gaan.

 

 

De therapeutische relatie

In mijn relatie met de cliënt staat gelijkwaardigheid centraal. Ik zie de relatie als een samenwerking waarin ik mijn deskundigheid inzet. In samenspraak kijken we hoe de hulpvraag gaan uitwerken in een behandelplan, en welke methoden worden ingezet. Ik vind het belangrijk dat de cliënt zichzelf kan zijn. Door ervaring heb ik gemerkt dat een sfeer van openheid kan ontstaan als de cliënt zich gehoord en gezien voelt.

 

Het therapeutische proces

Belangrijk onderdeel van de therapie is het bewust worden van- en het werken aan resources (hulpbronnen). Als deze basis is gelegd, kunnen oud zeer en of trauma’s geleidelijk doorgewerkt worden. Het hier en nu in de therapeutische setting geeft de cliënt de mogelijkheid om het verleden te ervaren zonder erdoor overspoeld te raken. De ervaring heeft geleerd dat als oude pijn doorvoeld wordt, de verkramping of bevriezing in het lichaam en de geest kan oplossen. Met het doorvoelen is de beweging afgemaakt (emotie is beweging = e-motion). Het ervaren van dit proces sterkt het zelfvertrouwen en het vertrouwen in het leven. Voor meer informatie over het therapeutisch proces zie methoden.

 

Resultaat

Hoe ik het zou willen omschrijven is dat je leert om vanuit je integriteit te leven. Met integriteit bedoel ik leven vanuit een positieve intentie en waarin denken, voelen, zijn en handelen een eenheid vormen. Dat je lichaam en geest beschikbaar zijn voor je eigen waarheid. Het resultaat hiervan is dat je levensenergie vrijer kan stromen en dit geeft plezier en voldoening.

Een belangrijke gemene deler wat betreft resultaten, is dat ik zie dat cliënten leren om gebruik te maken van de therapeut in zichzelf. Dat zij na een periode van behandelingen hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden gaan zien en deze ook gaan gebruiken. Ze hebben nu voldoende gereedschap in huis om de problemen die zij tegenkomen zelf op gaan te lossen.